T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi IV. Üst Düzey Yönlendirme Kurulu Toplantısı’nın 11 Mart 2015 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi IV. Üst Düzey Yönlendirme Kurulu Toplantısı’nın 11 Mart 2015 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantı gündemi;
Proje iş planı ve III. Yönlendirme Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen çalışmalar,
-II. Ara Rapor döneminde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi,
-Önümüzdeki dönem gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar,
-Proje web sitesinin gösterimi,
-İklim Veri Tabanı konusunda gelinen ve planlanan aşamalar,
-Projeden Kurum ve Kuruluşların beklentileri,
-Genel Değerlendirme, görüş ve öneriler ve
-IV. Yönlendirme Toplantısı tarihi tespitidir.

Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi