T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 7. Dünya Su Forumu’ndaydı...

Su kaynaklarının etkin biçimde yönetilmesini adalet ilkesi temelinde bütün ülkeler arasında barışa, güvenliğe, işbirliğine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak gayesiyle faaliyetlerde bulunan Dünya Su Konseyi’nin en önemli etkinliklerinden olan Dünya Su Forumu (DSF)’na Bakanlığımız adına Müsteşar Yardımcımız Sayın Mustafa ELDEMİR’in başkanlığında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM), Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı (SUEN), Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir heyetle etkin katılım sağlanmıştır.

12-17 Nisan 2015 tarihleri arası gerçekleşen forumda 1. 3 numaralı “Değişime Uyum: Afete Hazırlık ve Direnç İçin Risklerin ve Belirsizliklerin Yönetilmesi” teması kapsamında İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi hakkında bilgi verilmiştir. Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığından Şube Müdürü Ayşe YILDIRIM COŞGUN tarafından 1.3.2 numaralı “İnnovatif Yöntem ve Teknolojilerin Kullanımıyla Risklerin Değerlendirilmesi, Önlenmesi ve İzlenmesi” tematik oturum kapsamında “İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Su Kaynaklarına Etkisinin Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı bir sunum yapılmıştır. İklim değişiminin su kaynaklarımız üzerindeki havza ölçekli ve ülke genelindeki etkilerinin genel olarak anlatıldığı konuşmada iklim risk yönetimi kavramı çerçevesinde sektörel etkilenebilirlik çalışmalarının önemi vurgulanmıştır.

Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi