T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Hidrolik, Hidrolojik ve Sektörel Etkilenebilirlik" Konulu Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Maruf ARAS’ın katılımıyla düzenlenen programda İklim Değişikliğin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi" kapsamında, 30 Eylül- 2 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin değerli akademisyenleri tarafından Hidroloji, Hidrolik ve Sektörel Etkilenebilirlik" konulu bir eğitim verilmiştir. Eğitim programına Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli katılım sağlamıştır.  


Söz konusu eğitimde proje kapsamında 2015- 2100 yılları için çalıştırılan modeller (3 küresel ve bir bölgesel model, 2 senaryo) sonucu üretilen iklim projeksiyonlarının hidrolojik ve hidrolik süreçler değerlendirilirken bu süreçlere olan etkilerinin nasıl ele alındığı, hidrolojik ve hidrolik süreçlerin proje kapsamında nasıl değerlendirildiği, proje’de kullanılan hidrolojik ve hidrolik modeller, proje kapsamında seçilen 3 havza’da (Meriç- Ergene, Büyük Menderes ve Ceyhan)  iklim değişikliğinin su kaynakları özelinde meydana getireceği değişimlerin havza içerisinde öncelikli olarak etkilenmesi muhtemel olan en az 4 sektör üzerinde meydana getireceği etkilerin belirlenmesinde izlenen yöntem ve tüm bu çalışmalara yönelik örnek uygulamalar, katılımcıların aktif katılımlarıyla, paylaşılmıştır. 


 

Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi