T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ SAHADA İNCELENDİ

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen, 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanan “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi” çıktılarından Sektörel Etkilenebilirlik Analizinin gerçekleştirileceği pilot havzalardan biri olan Ceyhan Havzası’nda, “içme suyu, tarım, sanayi, ekosistem ve enerji” sektörlerinde su tüketimine ilişkin incelemeler yapılmıştır.
01

Proje kapsamında Suyun Sektörlere Etkisi ve Uyum Faaliyetlerinin belirlenmesi çalışmaları kapsamında 16-18 Şubat 2016 tarihlerinde Ceyhan Havzası'na Teknik Gezi yapılmıştır. Teknik ziyaretler kapsamında ziyaret edilen kurum ve kuruluşlar:
-       16 Şubat: Adana OSİB Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Yumurtalık Lagünleri
-       17 Şubat: OSİB Osmaniye Şube Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Menzelet Barajı (HES)
-       18 Şubat: OSİB Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ve Afşin Elbistan Termik Santrali'dir.Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Maruf ARAS başkanlığında Genel Müdürlüğümüz temsilcileri ile proje yüklenici ve alt yüklenici firma temsilcilerinin katılım sağladığı söz konusu teknik gezi kapsamında,  Ceyhan Havzasında bulunan DSİ 6. (Adana, Osmaniye) ve 20. Bölge Müdürlükleri (Kahramanmaraş) ile Bakanlığımız VII. Bölge Müdürlüğü ziyaret edilerek, veri paylaşımı ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesi hususlarında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

İlgili kamu kurumlarının da desteği ile proje kapsamında özellikle içme suyu, tarım, sanayi, ekosistem ve enerji sektörlerinin iklim değişikliği etkilerinin analiz raporlarına yansıtılabilmesi maksadıyla,

-          Ağyatan, Akyatan ve Yumurtalık Lagünleri,  

-          Mustafabey Sulama Birliği (Osmaniye),

-          Berke Barajı ve Hidroelektrik Santrali,

-          Afşin – Elbistan Termik Santrali  yerinde incelenerek, yetkililerden bilgi alınmıştır. 

Ceyhan Havzası'nda yapılan söz konusu saha çalışmasından elde edilen bilgi, görüş ve tespitler “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi” bünyesinde hazırlanan raporlara yansıtılarak proje sonuçlarına önemli katkı sağlayacaktır.

 
Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi