T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Su Kaynaklarına Etkisi Hakkında Bilgilendirme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor


Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 2016 yılında tamamlanmış olan İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi çıktıları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüseyin AKBAŞ başkanlığında yapılan toplantıda, Şube Müdürü Ayşe YILDIRIM COŞGUN, Uzman Hülya SİLKİN ve Uzman Yardımcısı Tansel TEMUR tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile Genel Müdürlüğümüz personeli ile paylaşıldı.
 
Programda öncelikle iklim ve iklim değişikliği konusunda temel bilgiler verilerek Projenin ilk aşamasında 2100 yılına kadar modellenen iklim değişikliği projeksiyonlarına ilişkin sonuçlar aktarıldı. Bununla birlikte, Proje kapsamında üretilen verilerin dinamik olarak sorgulanabildiği web uygulamasının kullanımına yönelik örneklere değinildi.
İkinci bölümde, havzalar özelinde su potansiyellerindeki ve su bütçelerindeki değişimin tespit edildiği hidrolojik modelleme çalışmalarına ilişkin sonuçlar paylaşıldı. Ardından, seçilen 3 pilot havzada (Meriç-Ergene, Büyük Menderes, Ceyhan Havzaları) 4 ana sektör olan içme ve kullanma, sanayi, tarım ve ekosistem sektörleri ile havzaların duruma göre seçilen diğer sektörlerin (tekstil, turizm, enerji) iklim değişikliğinden su kaynakları açısından etkilenme seviyelerinin belirlendiği sektörel etkilenebilirlik çalışmaları sonuçları aktarıldı.

Açıklama: C:\Users\ttemur\Desktop\ekler\IMG_0222.JPGSon olarak, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini minimuma indirmek ve fırsata çevirebilmek maksadıyla, yağmur suyu hasadı, su fiyatlandırması, kapalı sulama sistemleri vb. çeşitli uyum faaliyetleri önerilerinin değerlendirildiği çalışmaların sonuçları hakkında bilgiler verildi.

Toplantı katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve genel değerlendirme ile sonlandırıldı.

 
Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi