T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

YENİ İKLİM REJİMİNİN KURALLARI BONN’ DA GÖRÜŞÜLDÜ

Paris Anlaşması’yla birlikte gelen yeni iklim rejiminin hangi esaslarla yürütüleceğine ilişkin müzakereler 8-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Bonn kentinde görüşülmüştür. “Bonn İklim Değişikliği Konferansı”nda Yürütme Yardımcı Organı (SBI) ve Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı (SBSTA)' larının 46. oturumları ve Paris Anlaşması Geçici Çalışma Grubu (APA1.3) ilk oturumu gerçekleştirilmiştir. Konferans, 2000’i devlet  görevlisi olmak üzere; Birleşmiş Milletler temsilcileri, uluslararası organizasyon ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve medya mensuplarından oluşan 3900’den fazla katılımcıyı bir araya getirmiştir.

8-18 Mayıs 2017 tarihleri arasını kapsayan Konferans’a Türkiye adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri katılım sağlamış ve ülkemiz 34 kişilik bir heyetle temsil edilmiştir.

Takip edilen konu başlıkları göz önüne alınarak, SBI kapsamında 3. gözden geçirmesi yapılan Uyum Fonuna ilişkin öne çıkan en önemli konu, halen Kyoto Protokolü'ne hizmet etmekte olan Uyum Fonunun Paris Anlaşması yürürlüğe girdikten sonra ilgili taraflara nasıl hizmet edeceği konusu olmuştur. Ayrıca Paris Anlaşmasının 7. Başlık ve 12. Paragrafında bahsedilen ve  uyum bildirimleri kapsamında hazırlanacak olan kamu sicilinde yer alacak bilgilerin neleri kapsayacağı ve APA 1.3 kapsamında uyum bildirimlerine ilişkin hazırlanacak olan rehberin içeriğinin nasıl olması gerektiğine yönelik de müzakereler de gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede daha birçok farklı konunun da tartışıldığı Konferansta, SBI ve SBSTA 46. oturumları ve Paris Anlaşması Geçici Çalışma Grubu (APA1.3) kapsamında müzakere edilen ve Kasım ayında Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleştirilecek olan 24. Taraflar Konferansında da görüşülmeye devam edilecek olan konulara ilişkin taslak müzakere metinleri UNFCCC web sitesinde (http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/in-session/items/10248.php) yayınlanmıştır.

Bonn İklim Değişikliği Konferansı süresince Amerika Birleşik Devletleri çok fazla söz almayarak,  çekinik bir rol oynamıştır. Konferans süresince gerçekleştirilen oturumlarda Çin ve Suudi Arabistan, ABD’ ye göre daha baskın taraflar olmuştur.

SBI, SBSTA ve APA 1.3 kapsamında ele alınan benzer gündem maddelerine ilişkin, organlar tarafından ortak bir toplantı düzenlenerek, tarafların bu maddelere ilişkin görüşleri alınmıştır.

 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Uyum Konusunda Teknik Uzman Grubu Toplantı gerçekleştirilmiş ve “Afet Risk Azaltımı Kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sendai Çerçevesinin,  İklim Değişikliğine Uyumla Entegrasyonu” konularında uzmanlar ve taraflar arasında grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Delegasyonu olarak ABD, Avrupa Birliği, Çin, Suudi Arabistan, Rusya, Ukrayna, Fas, Fiji, Ekvador taraflarıyla ikili görüşmelerde bulunulmuş ve Güney Afrika’nın Durban kentinde gerçekleştirilen 17. Taraflar Konferansı’ndan beri görüşülen ve 20. Taraflar Konferansında SBI kapsamında ülkemiz adına çıkan kararın Paris Anlaşması kapsamında da göz önünde alınması için girişimlerde bulunulmuştur. Ayrıca, Yeşil İklim Fonu Eş-Başkanı Ayman M. SHASLY ile görüşmelerde bulunularak, uluslararası fonlardan ülkemiz adına nasıl destek alınabileceğine ilişkin görüşmelerde bulunulmuştur. 
Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi