T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneline (IPCC) Katılım Sağlandı


Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 1988 yılında Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak faaliyet gösteren iki uzman kuruluş, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından, iklim değişikliği konusunda mevcut bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgi ve çalışmaların değerlendirilmesi, bilimsel çıktılar ışığında iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında karar vericilere yol göstermek üzere kurulmuştur.
 
 
IPCC 46. Oturumunda ülkemizi temsilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir temsilci, Bakanlığımız birimlerinden Orman Genel Müdürlüğünü temsilen bir, Meteoroloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir kişi olmak üzere ülkemiz 4 kişi tarafından temsil edilmiştir.

Türkiye Delegasyonu 2. Çalışma Grubu (Etki, Uyum ve Hassasiyet) ile 3. Çalışma Grubu (İklim Değişikliği Zarar Azaltma) Taslak Rapor içerikleri konusunda teknik olan yazılı önerilerini e-posta aracılığı ile Sekretaryaya iletmiş ve nihai hale gelen rapor içeriklerinde bu önerilerimizin önemli ölçüde dikkate alındığı görülmüştür.

Toplantılarda  sentez raporlarıyla birlikte üç ayrı Çalışma Grubunun IPCC 6. Değerlendirme Raporu konu başlıkları belirlenmiş ve onaylanmıştır. 
 
Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi