T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları Bonn İklim Değişikliği Zirvesi’nde 23. Taraflar Konferansı (COP23) Tanıtıldı

Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları Bonn İklim Değişikliği Zirvesi’nde 23. Taraflar Konferansı (COP23) Tanıtıldı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı (COP23) Almanya'nın Bonn şehrinde 6-17 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Fiji başkanlığında toplanan konferansa 195 ülkeden 16000’den fazla sayıda kişi katılım sağlamıştır.
2020 yılında yürürlüğe girecek olan Paris Anlaşması'nın nasıl uygulanacağına ilişkin esasları içerecek olan kural kitabının hazırlanmasında ilerleme sağlanması maksadıyla Taraflar müzakerelerini sürdürmüştür.

Ülkemiz, söz konusu müzakerelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir heyet ile temsil edilmiştir. Müzakereler süresince Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında finans kaynaklarına erişimi hususunda yoğun görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak gelişmekte olan ülkelerce oluşturulan G77-Çin grubu Ülkemizin talebini uygun görmediğini belirtmiş, Gana, Maldivler, Güney Afrika, Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından da desteklenmiştir. En son güne sürdülen müzakereler neticesinde, gelişmekte olan ülkeler talebimizle ilgili ikna olmadığından  23. Taraflar Konferansında lehimize bir karar çıkmamıştır.
 
23. Taraflar Konferansı süresince Ülkemiz tarafından çeşitli yan etkinlikler de düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye Paviyonunda 7 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Ormancılık Sektörü” konulu ilk yan etkinlikte, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Tansel TEMUR tarafından, iklim değişikliği senaryoları ışığında havzalar özelinde su potansiyellerinde beklenen değişimler ve su fazlası/açığı tahminleri katılımcılar ile paylaşılmıştır. Soru-cevap bölümünün ardından yan etkinlik sonlandırılmıştır.
Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi