T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Fırat-Dicle Havzası Keban Barajı Membasında İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisi Belirleniyor

İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi 1. İş İlerleme Toplantısı Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Dr. Bülent SELEK’ in başkanlığında, kamu kurumlarının temsilcilerinin ve Yüklenici Firma io Çevre Çözümleri yetkililerinin katılımıyla 19.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Su Yönetimi Genel Müdür Sayın Dr. Bülent SELEK tarafından Fırat-Dicle Havzası’nın ülkemiz için stratejik öneme sahip ve aynı zamanda da iklim değişikliğinden en çok etkilenecek havzalarımızdan birisi olduğu dile getirilerek, Projenin havzadaki su kaynakları planlaması açısından önemli olduğu ve ülkemizin uluslararası mecralarda dile getirdiği görüşlere bilimsel altlık teşkil edebileceği ifade edilmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından Projede gerçekleştirilen veri analizi çalışmaları ile bundan sonra neler yapılacağına değinilmiş, Proje uygulama alanı olan Keban Barajı membasın hakkında genel bilgiler verilmiş, bölgedeki gözlem ağı, elde edilen hidro-meteorolojik verilerin analizleri ve bölgenin hidrojeoloji ve yer altı suyu değerlendirmesi katılımcılara aktarılmıştır.

Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden katılım sağlanmıştır.

Toplantı, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile birlikte çalışmaların değerlendirilmesi ile sona ermiştir.

 


Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi