T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Türkiye Su Bilimi ve Yönetimi Dergisi’nin Dördüncü Sayısı Yayımlandı

Yaşamın devam ettirilmesinde başat rol oynayan suyla doğrudan ve dolaylı ilgili tüm konularda ülkemizde de önemli akademik, bilimsel çalışma ve araştırmalar ile projeler yürütülmektedir. Bunların ulusal ve uluslararası camiayla paylaşılması amacıyla hayata geçirilen “Turkish Journal of Water Science and Management (Türkiye Su Bilimi ve Yönetimi Dergisi)” Dergisinin dördüncü sayısı 2018 yılı Temmuz ayında yayımlandı. Mülga Orman ve Su işleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları ile Türkiye ve yurt dışından akademisyenlerce kaleme alınan makalelerin yer aldığı dördüncü sayının içeriği aşağıda verilmektedir:

· Invasive Macroinvertebrate Species Monitored in the Turkish Coast between 2014 and 2015 (2014-2015 Yılları Arasında Türk Kıyılarında İzlenen İstilacı Makroomurgasız Türler) Yazarlar: Serdar KOYUN, Tahir ÖZCAN

· How Syria Crisis Affects the Potable Water System Efficiency in Non-State Armed Group Controlled Areas (Suriye Krizi, Devlet Dışı Grupların Kontrolü Altındaki Bölgelerde İçme Suyu Verimliliğini Nasıl Etkiliyor) Yazar: Abdullah SAGHIR

· Identifying Surface Runoff Distribution and Amount in Stream Basins: Ergene River Basin (Akarsu Havzalarında Yüzeysel Akış Dağılış ve Miktarının Belirlenmesi: Ergene Nehri Havzası) Yazar: Atilla KARATAŞ

· Management of Groundwater Quality and Quantity: Gediz River Basin Pilot Study (Yeraltı Suyunun Kalite ve Miktar Bakımından Yönetimi: Gediz Nehir Havzası Örnek Çalışması) Yazarlar: Burcu DURU, Ahmet F. YARGICI, Caner TOPÇU, Özgür ÇAKMAK, Osman Ş. GÜLTEKİN, Onur F. BULUT, Filiz B. DİLEK, Ülkü YETİŞ

· Determination of the Most Suitable Assessment Methods of River Hydromorphology for Turkey (Türkiye için En Uygun Nehir Hidromorfolojisini Değerlendirme Metotlarının Belirlenmesi) Yazarlar: Serhat Fatih KILINÇ, Paul KAY

 

İlk sayısı 2017 yılı Ocak ayında yayımlanan ve o tarihten itibaren kesintisiz yayımlanmasını sağlayan tüm dergi çalışanlarına, dördüncü sayıdaki makalelere hakemlik yapan değerli öğretim görevlilerine ve kıymetli yazarlara Bakanlığımız adına teşekkürlerimizi yeniden sunuyoruz. Dördüncü sayısı zamanında çıkarılarak Dergimiz için birincil hedefimiz olan TR Dizin’de dizinlenmesi için başvuru yapılacaktır. Derginin uluslararası alanda bilinirliğini artırmak ve uluslararası indekslerde takip edilen süreli bir yayın haline getirmek ise herkesin değerli katkılarıyla gerçekleşebilecektir.

Dergiye Ulaşmak İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız;

Türkiye Su Bilimi ve Yönetimi Dergisi Dördüncü Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi