T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum İhtisas Heyeti’ nin 2018 Yılı 3. Toplantısı Gerçekleştirildi.

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum İhtisas Heyeti’nin 2018 Yılı 3. Toplantısı 21 Eylül 2018 tarihinde Bakanlığımızda, Heyet Başkanı Maruf ARAS’ın başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

İhtisas heyeti bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı ihtisas grubu üyeleri toplantıya katılım sağlamıştır.

Toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü personeli Uzman Huriye İNCECİK CEYLAN tarafından “Sınıraşan Sular Bağlamında Ulusal ve Uluslararası Su Politikası Yaklaşımları” konulu bir sunum yapılmıştır.
Soru-cevap, görüş ve değerlendirmeler ile devam eden sunumun başlıca konuları şu şekildedir.
  • Kavramsal Çerçeve ve Genel Bilgiler
  • Sınıraşan Suların Yönetiminde Yaşanan Gelişmeler
–Uluslararası hukuk oluşturma çabaları
  • Sınıraşan Suların Yönetiminde Uygulanan YaklaGımlar
–Sınıraşan Sularda Yönetim Yaklaşımlarını Etkileyen Etmenler
–AB’de yaklaşımlar
    
  • Türkiye’nin Sınıraşan Suları ve Politikaları
–Asi Nehri Havzası
–Fırat-Dicle Havzası
–Meriç-Ergene
–Kura-Aras
–Çoruh
  • Türkiye’de Sürdürülen Faaliyetler
–Ulusal Faaliyetler
–Uluslararası Faaliyetler
  • Sonuç ve Öneriler

Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi