T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi


Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi"nin kapanış toplantısı Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN'in katılımıyla 22 Kasım 2019 tarihinde Başkent Ankara'da gerçekleştirildi.
 

Toplantıya; ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI’nın yanı sıra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ Erzurum Bölge Müdürlüğü, DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü, Meteroloji Genel Müdürlüğü, MGM Erzurum Bölge Müdürlüğü, MGM Elazığ Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kayak Federasyonu temsilcileri katılım sağlamıştır.


Toplantı, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Bilal DİKMEN tarafından yapılan açılış konuşması ile başlamıştır. Sayın DİKMEN konuşmasında, iklim değişikliğinin insanlık için yarattığı büyük tehdite ve su kaynakları üzerinde yarattığı baskı ve değişimlerin sudan kaynaklı afetlere yol açtığı gerçeğine değinmiştir. İklim değişikliği ve etkilerine karşı alınan ve alınması gereken önlemlere yer vererek devam ettiğini konuşmasında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projelerin bu bağlamdaki önemine dikkat çekmiştir.
 

Sayın DİKMEN konuşmasının devamında, 2018 yılında başlayan ve başarı ile tamamlanan İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi Projesi kapsamında iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen havzaların başında gelen Fırat-Dicle Havzasında yer alan Keban Barajı’nın membasında iklim değişikliğinin havzadaki kar yükü ve erimelerine etkisi ve bu erimelerin akarsu akımlarında meydana getireceği değişimlerin tespit edildiğini belirtmiştir. Konuşmasını toplantıya katılım sağlayan değerli misafirlere, çalışmalar boyunca projeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar ile yüklenici firma ve Genel Müdürlük çalışanlarına teşekkürleri ile bitirmiştir.
 
Açılış konuşmasının ardında yüklenici firma temsilcisi tarafından, projenin detaylarına ve proje çıktılarına ilişkin bilgiler misafirler ve temsilcilerle paylaşılmıştır. Yüklenici firma ve Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca yapılan sunumlarda, özellikle yüzyılın son çeyreğinde yüksek kotlu bölgelerde karla kaplı alanlarda %44’lere varan bir azalma öngörüldüğüne, bununla birlikte kar birikme ve erime dönemlerinin zamansal olarak kısalmasının beklendiğine dikkat çekilmiştir. Havzanın genelinde, 2071-2100 periyodu için karla kapla gün sayısında azalma, mansaptaki havzalarda kardan gelen suyun yaklaşık %70, yüzeysel akışın ise yaklaşık %15 oranında azalacağının beklendiği belirtilmiştir.  Bunun yanında, proje çıktıları IPCC'nin "Değişen İklimde Okyanuslar ve Kriyosfer Özel Raporu" ile aynı paralelde benzerlikler göstermektedir. Toplantı katılımcıların proje hakkındaki görüş ve önerilerinin alınmasına müteakip olarak tamamlanmıştır.
 
              

Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi