T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları Madrid BM İklim Değişikliği Zirvesi 25. Taraflar Konferansında (COP25) Tanıtıldı.

  
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 25. Taraflar Konferansı (COP25) İspanya’nın Madrid şehrinde 2-13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Madrid’de düzenlenen konferansa, 197 ülkeden 26000’den fazla sayıda kişi katılım sağlamıştır. Ülkemiz, söz konusu müzakerelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanı Sayın Murat KURUM başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir heyet ile temsil edilmiştir.


Azaltım, karbon piyasaları, finans, uyum, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerli halklar gibi pek çok başlıkta müzakerelerin yürütüldüğü toplantıda; taraf ülkeler, küresel bir karbon alım satım sistemi kurma kuralları ve iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya kalan ülkelere yeni finansman sağlama sistemi de dahil olmak üzere pek çok hususta uzlaşma sağlayamamıştır. Pek çok tartışmalı konuda alınacak kararlar 2020 yılında İskoçya’nın, Glasgow kentinde yapılacak olan COP26 ve yıl boyunca gerçekleştirilecek olan ara toplantılara bırakılmıştır.
 

25. Taraflar Konferansı süresince Ülkemiz tarafından çeşitli yan etkinlikler de düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye Standında 6 Aralık 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından düzenlenen “İklim Değişikliğinin Etkileri ve Mücadele” konulu yan etkinlikte, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Mühendis Cihad Ayberk DÖNER tarafından, iklim değişikliğinin su kaynaklarına ve kar erimelerine etkisi konusunda Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan projelere ilişkin çıktılar katılımcılar ile paylaşılmıştır. Soru-cevap, değerlendirme bölümünün ardından yan etkinlik sonlandırılmıştır.
 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan “İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve Akımlarına Etkisinin Belirlenmesi” ve “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi” Projelerinin tanıtım filmleri müzakereler sürecinde Türkiye standında gösterilerek tanıtım yapılmıştır.

 


İklim değişiyor, Sen de değiş, Uyum sağla…


Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi