T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İKLİMSU | İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

20 Aralık 2013 tarihinde Proje İş Planı İdare tarafından onaylanmıştır.

20 Aralık 2013 tarihinde Proje İş Planı İdare tarafından onaylanmıştır.

Copyright © 2014 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi